Futoški Kupus Ćulum

ПОЛИТИКА ЗДРАВСТВЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРОИЗВОДА

Стандардизација

ISO 22000

WELCOME TO MY GARDEN

Имплементација стандарда

 • Драги корисници наших производа, као и будући корисници, у жељи да испунимо ваше захтеве како у погледу квалитета тако и у погледу безбедности наших производа, ушли смо у поступак имплементације захтева стандарда FSSC ISO 22 000. Наш рад и труд је био крунисан добијањем Сертификата 26. децембра 2012. године.
  Наш даљи рад и начин рада убудуће можете видети из наше изјаве о Политици здравствене безбедности и квалитета која нас обавезује.

WELCOME TO MY GARDEN

Политика здравствене безбедности производа

 • Безбедност и квалитет производа представљају основ успеха наше организације ПГ Радивој Ћулум из Футога.                         
  Желимо да се на тржишту издвајамо по висококвалитетним киселим програмом израденим с посебном пажњом и добром произвођачком праксом, препознатљивим по високој безбедности и квалитету.
  Свој пословни успех и даљи развој видимо у спровођењу, стандарда FSSC ISO 22000 и система HACCP и у њиховом одржавању и сталном побољшавању.
  Своју Политику безбедности производа остварујемо захваљујући високој свести запослених и примени савременијих технологија као и спровођењем процедура које осигуравају безбедност и квалитет производа.
 • Намера нам је да улажемо у техничко-технолошки развој и унапређење, да стално повећавамо економичност, продуктивност и рентабилност.
  Наше главно опредељење је испуњавање хтења и потреба купаца и потрошача. Редовно ослушкујемо њихове жеље, како би се стално прилагођавали трендовима на тржишту и очували њихово поверење.
  На самом почетку ланца производње, безбедност постижемо пажљивм избором сировина и добављача – коопераната (Удружење произвођача Футошког купуса) и успостављањем квалитетних партнерских односа са њима.
  На темељу узајамног поштовања, стварамо поверење код својих добављача, купаца и потрошача.

КОНТАКТ

ХАЈДЕ ДА СЕ ДОГОВОРИМО