Futoški Kupus Ćulum

футошки купус

Име порекла и географска ознака

WELCOME TO MY GARDEN

Заштићена ознака географског порекла

  • Заштита ознаке географског порекла има за циљ да се заштити квалитет и карактеристике производа са специфичног географског поднебља, а који су резултат специфичних природних и људских фактора, начина производње, припреме и прераде производа, примењених у строго дефинисаном  географском подручју места Футог.
    Утицај специфичног географског поднебља и традиционалних поступака, који се примењују у процесу производње ових производа, квалитет и сензорне карактеристике чине ове производе другачијим у односу на сродне.
    Очување оваквих производа и њихова заштита је од великог националног интереса, а произвођачи који вековима чувају ове вредности од заборава и уништења, производњом  заштићених  производа – константног и проверено  високог квалитета оствариће читав низ погодности на тржишту. У Футогу се вековима негује и чува од уништења семе, на далеко познатог Футошког купуса, који се одликује изузетним биолошким и технолошким карактеристикама, због чега је врло цењена врста поврћа у свежем и киселом  стању, како  код нас тако и у свету. Постојање доминантне жеље да се сачува и повећа производња и прерада Футошког купуса у Футогу је основано Удружење произвођача и прерађивача Футошког купуса –Футошки купус. Тако на основу захтева подносиоца – Удружења произвођача и прерађивача Футошког купуса – Футошки купус и испуњења услова из члана 21. ст.1. Закона о ознакама геграфског порекла: РЕШЕЊЕМ бр.Г-09/07/05 од 12, 05. 2008 године, регистрована је ОЗНАКА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА – ФУТОШКИ СВЕЖИ И  КИСЕЛИ КУПУС – као име порекла за купус добијен од аутохтоне популације футошког купуса.  Извршена заштита гласи: ФУТОШКИ СВЕЖИ И КИСЕЛИ КУПУС ЗАШТИЦЕН ОЗНАКАМА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА СВЕТСКОМ  ТРЖИШТУ КАО ЈЕДАН ОД СРПСКИХ БРЕНДОВА.
  • На домаћем и иностраном тржишту производ Футошки свежи и кисели купус се продаје само под регистрованим именом, стандардном декларацијом произвођача, уз додатак усвојеног знака Удружења произвођача и прерађивача – Футошки купус и садржи натпис – КОНТРОЛИСАНО ИМЕ ПОРЕКЛА. Производ Футошки купус – свежа главица – продаје се на домаћем и иностраном тржишту уз обележавање самолепљивом појединачном декларацијом и то, да свака главица Футошког купуса или свака збирна јединица ( по захтеву купца) носи на себи налепницу са усвојеним знаком Удружења произвођача и прерађивача – Футошки купус.
    Производ Футошки кисели купус се продаје у облику – главице, рибанца и листова у пластичним вишеслојним кесама у вакуум условима, под регисрованим именом, стандардном декларацијом произвођача уз додатак усвојеног знака Удружења произвођача и прерађивача Футошки купус. Пољопривредна Газдинства – Породице ЋУЛУМ су веома активни и водећи чланови Удружења произвођача и прерађивача Футошки купус у Футогу и у овом моменту су једини прерађивачи Футошког купуса са ЗАШТИЋЕНОМ ОЗНАКОМ  ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА и КОНТРОЛИСАНИМ ИМЕНОМ ПОРЕКЛА уз потпуно поштовање свих одредаба о правилима и обавезама овлашћеног корисника имена порекла ФУТОШКИ СВЕЖИ И КИСЕЛИ КУПУС и перманентну испоруку сва  три паковања ФУТОШКОГ КИСЕЛОГ КУПУСА на домаћем и иностраном тржишту.

КОНТАКТ

ХАЈДЕ ДА СЕ ДОГОВОРИМО