Futoški Kupus Ćulum

Ćulum logo horizontal transparent

Naše gazdinstvo

PROIZVODNJA FUTOŠKOG KISELOG KUPUSA

Gazdinstvo porodice Ćulum

  • Firma je osnovana 1979. godine, kada je porodica Ćulum počela sa nekoliko tona kiselog kupusa, da bi danas dostigli proizvodnju od oko 1000 tona godišnje.
  • Glavni artikli proizvodnog programa su svež kupus i ostalo povrće, kiseli kupus glavica i ribanac (sečen na rezance). Pored kiselog kupusa, gazdinstvo porodice Ćulum proizvodi i marinirano povrće i to domaću turšiju od pet i sedam vrsta povrća, papriku sa kupusom ribancem, cepanu papriku, papriku sa belim lukom i krastavce.
  • Dugogodišnjim radom u povrtarstvu porodica Ćulum je stekla veliko iskustvo  u kompletnoj  proizvodnji, naročito svežeg kupusa sa dokazanim kvalitetom tradicionalne autohtone sorte Futoškog belog kupusa. Proizvodnja kupusa i ostalih povrtarskih kultura odvija se na raspoloživim površinama nezagađenog i potpuno ispravnog i kontrolisanog zemljišta na području katastarske opštine Futog, uz primenu najsavremenijih  agrotehničkih mera, ali i stalnu potpunu kontrolu.
    Opredeljenje za proizvodnju isključivo tradicionalne  autohtone sorte futoškog belog kupusa  proisteklo je iz toga što ta populacija kupusa ima znatno izraženije kvalitativne osobine i prepoznatljive prednosti u odnosu na hibridne sorte kupusa.  Naš kupus se odlikuje izuzetnim biološkim i tehnološkim karakteristikama uz jedinstvene senzorne, prerađivačke i kvalitativne osobine, po čemu je veoma cenjena i tražena vrsta povrća na domaćem i stranom tržištu.
  • Porodica ĆULUM je uzgojem ove sorte i napornim radom, ostvarila  vodeću ulogu u formiranju Udruženja proizvođača i prerađivača futoškog kupusa Futoški kupus, a posebno u sprovođenju zaštite geografskog porekla futoškog kupusa.  Na ovaj način postigli smo da futoški kupus praktično postane jedan od najpoznatijih i naprepoznatljivijih srpskih brendova.

PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA FUTOŠKOG KISELOG KUPUSA

Tradicionalna receptura

  • U pripremi svojih proizvoda, odnosno proizvoda na bazi kiselog kupusa po kojima su najpoznatiji, porodica Ćulum primenjuje isključivo tradicionalni postupak prirodne biološke fermentacije svežeg kupusa.
    Stalnim prisustvom na tržištu, bliskošću sa posetiocima novosadskih pijaca na kojima imaju 10 tezgi i držanjem ujednačenog konstantno visokog kvaliteta proizvoda, porodica Ćulum je postala snabdevač najvećih trgovinskih lanaca u Srbiji. Dostignuti nivo kvaliteta proizvoda sa naznačenim posebnim oznakama zaštićenog geografskog porekla i kontrolisanog imena porekla (Futoški kiseli kupus) na svakom pakovanju, dobro odabrana, fleksibilna i privlačna ambalaža, čine da interesovanje kupaca raste iz dana u dan.  Kupusa iz porodice Ćulum ima u državama kao što su Nemačka, Austrija, Slovenija, Češka, Švedska, Švajcarska, Australija, Kanada, SAD i druge.
futoski-kupus-svezi

KONTAKT

HAJDE DA SE DOGOVORIMO